Fonder

Bestämmelser för Fredrikshofs FIF utmärkelser och vandringspris.

 

Nils Djurbergs Minne instiftat 1907
Vandringspris, ständigt vandrande. Till under året bästa DM-poängplockare utomhus, män och kvinnor seniorer.

 

Killpokalen
Vandringspris, ska erövras tre gånger. Till bästa manliga poängplockare sammanlagt vid senior-DM, junior-DM, ungdoms-DM utomhus. Senior-DM tillgodoräknas 100 procent, junior-DM 18-22 år tillgodoräknas 50 procent, ungdoms-DM tillgodoräknas 40 procent.

 

Tjejpokalen
Vandringspris, ska erövras tre gånger. Till bästa kvinnliga poängplockare sammanlagt vid senior-DM, junior-DM, ungdoms-DM utomhus. Senior-DM tillgodoräknas 100 procent, junior-DM 18-22 år tillgodoräknas 50 procent, ungdoms-DM tillgodoräknas 40 procent.

 

Ungdomspokalen
Vandringspris, ska erövras tre gånger. Till bästa poängplockare, flickor och pojkar, vid ungdoms-DM utomhus.

 

Veteranplaketten
Vandringspris, ständigt vandrande. Till bästa poängplockare, män eller kvinnor, vid VDM utomhus.

 

HGF:s pris till bästa ungdom 14 år eller yngre
Stipendiet utses av HGF:s styrgrupp efter samråd med FFIF.

 

Estrid och Olle Wallins minne
Stipendiet utses av HGF:s styrgrupp efter samråd med FFIF.

Dessa två är numera samma pris och utses av FFIF:s styrelse.

 

Årets hofvare
Stipendium. Aktiv eller ledare som gjort stora insatser under året för Fredrikshof. Utses av Fredrikshofsalliansenoch ska ansökas om före 15 januari för föregående år av föreningarna inom Fredrikshof.

 

Ivar Sunes pris
Stipendium. Utdelas till person som, utöver det vanliga, verkat för att rekrytera nya medlemmar till föreningen. Utses av Fredrikshofsalliansen. Alliansens föreningar ska ansöka om utmärkelsen senast 15 januari för föregående år.

 

FIF-Sällskapets pris till lovande ungdom
Stipendium. Utdelas till aktiv ungdom, högst 20 år inom Fredrikshofsalliansensom genom träningsvilja och resultat visat sig lovande. Utses av FIF-Sällskapet. Alliansens föreningar ska ansöka om stipendiet senast 15 januari för föregående år.

 

Sture Berggrens fond
Stipendium. Utdelas till Fredrikshofsalliansen,som har ungdomar som gjort goda prestationer. Utses av Fredrikshofs-Sällskapet. Alliansens föreningar ska ansöka om stipendiet senast den 15 januari för föregående år.

 

Bertil Sjödins minnesfond
För uppmuntran av grupp eller enskild person, som arbetat för flitigt tävlande och stor närvaro på gemensamma träningar. Allt i Bertils anda. Varje medlem i FFIF äger rätt att föreslå person/grupp till styrelsen senast den 15 januari för föregående år. Hanteras av FFIF:s styrelse.

 

Torsten Ståles minne
Vandringspris till bästa kvinnliga eller manliga veteran 50 år och äldre inom löpning. Vandringspriset ska erövras 5 gånger för att få behållas. Utses av FFIF:s styrelse.

 

Nora Wedemos minne
Vandringspris till bästa kvinnliga veteran 50 år och äldre inom samtliga friidrottsgrenar. Vandringspriset ska erövras 3 gånger för att få behållas. Utses av FFIF:s styrelse.

 

Jan Linds ungdomsfond
Till förmån för friidrottens ungdomsverksamhet. Hanteras av FFIF:s styrelse.

 

Erik Carlssons fond
Troligtvis ett pris som ska gå till ungdomar under 18 år. Hanteras av FFIF:s styrelse.

 

Bosse Hellströms stipendium
Stipendium till tränare inom ungdoms- och barnverksamheten. Hanteras av FFIF:s styrelse.

 

Funktionärsfonden till Staffan Perssons minne
Ett julbord anordnas varje år i december för de som ställt upp som funktionärer under året. Hanteras av FFIF:s styrelse.

 

José Toledanos minne