Styrelse

Styrelse

Torsten Östervall – ordförande

Tobias Drugge – sekreterare (försäljning klubbkläder, ”månadens tävling”)

Kjell Kvarfordt – kassör

Vakant – ledamot (medlemsregistret)

Marita Modess – ledamot (redaktionellt material till Kolstybben)

Fredrik Nilsson – ledamot

E-post: friidrott@fredrikshof.org